Home
Dienstverlening
Contact
Dienstverlening

Bij PrivacyCare bent u verzekerd van een betrouwbare, zorgvuldige werkwijze, gedegen juridisch maatwerk en een praktische aanpak. PrivacyCare is zeer klantgericht en uw partner in het zoeken naar werkbare methoden en oplossingen. U kunt PrivacyCare altijd vrijblijvend uw situatie voorleggen om te kijken wat PrivacyCare voor u kan betekenen.


PrivacyCare adviseert en ondersteunt overheid, bedrijfsleven en organisaties over de mogelijkheden van persoonsgegevensuitwisseling.
Daarbij kunt u denken aan vragen
op de volgende terreinen:


• Inrichten van de Informatievoorziening in de organisatie of keten;

• het uitvoeren van een privacy Quickscan of Privacy Impact Assesment op uw (voorgenomen) gegevensverwerking en procedures;
• Inrichten van online dienstverlening en gegevensverwerking;
• Inrichten van grootschalige gegevensverwerkingssystemen;

• Vragen over beroepsgeheim en gegevensuitwisseling in de zorg, toepasselijkheid van WGBO, Wet BIG of beroepscodes en de relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
• Ontwikkelen of beoordelen van documenten zoals gedragscodes, privacyprotocollen, klachtenregelingen, overeenkomsten en brochures;

• Implementatie van Wbp en verwante wetgeving in de organisatie;
• Rechten van betrokkenen en cliënten, informatieverplichting van verantwoordelijke;
• Meldingsplicht en onderzoek door het CBP;

• Uitbesteden van gegevensverwerking, IT en gegevensbeveiliging aan derden (bewerkers);

• Uitleg van de richtsnoeren voor beveiliging van persoonsgegevens van het CBP in de organisatie;
• Ondersteuning van privacy functionarissen, bij WOB verzoeken en vragen van de OR;
• Vragen over ontwikkelingen van nieuwe wetgeving;

• Volgsystemen, cameratoezicht en mobiliteitsvraagstukken;
• Etc.