Home
Wie?
Quickscan/ PIA
Contact
Home

PrivacyCare is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in privacywetgeving en aanverwante wetgeving.
Ook is PrivacyCare specialist in het gezondheidsrecht, IT-recht en bestuursrecht.

PrivacyCare adviseert en begeleidt bedrijven en overheid met vraagstukken en projecten op deze terreinen. Als u een privacy quickscan of een Privacy Impact Analyse (PIA) wilt laten uitvoeren, een ICT implementatie privacyproof wilt doorvoeren kunt u contact opnemen met PrivacyCare. PrivacyCare adviseert ook over het niveau van gegevensbeveiliging, conform de wettelijke eisen en standaarden. En PrivacyCare doet ook onderzoek naar voorgenomen gegevensuitwisseling, het inrichten van samenwerkingsverbanden, maakt privacyprotocollen en overeenkomsten in verband met gegevensverwerking.

 

Door ICT-ontwikkelingen en de toegenomen digitalisering neemt het aantal complexe vragen over gegevensbescherming en het voldoen aan privacy- en gerelateerde wetgeving toe. Soms gaan de ontwikkelingen en veranderingen zo snel dat de vraag zich voordoet of nieuwe werkwijzen zich verhouden met het wettelijk kader waarbinnen u moet opereren. Jacqueline Krabben van PrivacyCare is door jarenlange ervaring specialist op dit terrein en doorziet de vaak lastige wetgeving.

PrivacyCare denkt met u mee en voorziet in werkbare oplossingen voor uw gegevensverwerking en ICT-toepassingen en ondersteunt u bij implementatie.