FG functie

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Bedrijven, brancheorganisaties, overheden en instellingen hebben de mogelijkheid zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen: de functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris voor de gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie.

Jacqueline Krabben van PrivacyCare kan als FG voor uw organisatie of branche optreden. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de gegevensverwerking kan bepaald worden voor hoeveel uren per maand de inzet nodig is. Als u vragen heeft over de FG en de voordelen daarvan voor uw organisatie of branche neemt u dan contact op met PrivacyCare.

Ook kunnen uw cliënten, personeelsleden en alle andere betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, bij de FG terecht voor informatie, inzage in de eigen verwerkte gegevens of voor klachten.

Functionarissen voor de gegevensbescherming (aangesteld volgens artikel 62-64 van de Wet bescherming persoonsgegevens) moeten worden gemeld bij het CBP. FG's worden opgenomen in een openbaar FG register.

Benoeming van een FG zal ertoe leiden dat het CBP zich terughoudend opstelt ten aanzien van organisaties waarin deze FG naar behoren werkzaam is. Het CBP zal betrokkenen die vragen of klachten hebben zo veel mogelijk doorverwijzen naar een FG. Overigens behoudt het CBP als toezichthouder alle bevoegdheden ten aanzien van organisaties die een FG hebben aangesteld.

Beroepsvereniging
Het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming is de beroepsvereniging voor FG's. Deze beroepsvereniging heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de FG. Jacqueline Krabben is lid van de beroepsvereniging.