Links
Links

Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) vindt u informatie over uitspraken van het CBP en de teksten van de wet- en regelgeving.
Daarnaast is er informatie te vinden over uitleg van de regelgeving, zoals in richtsnoeren en handreikingen en vindt u op de website tools voor zelfregulering.